Showing all 11 results

 • Đá cắt 100x16

  Đá cắt 100×16


  Dùng cho: Sắt, thép, inox, thép không gỉ, composite
  Hạt mài: A46Q5BF
  Max speed: 13.700 R.P.M
  Quy cách: 100x16
  Type: Đá cắt
 • Đá cắt 100x2x16

  Đá cắt 100x2x16


  Dùng cho: Sắt, thép, inox, thép không gỉ, composite
  Hạt mài: A46Q5BF
  Max speed: 13.700 R.P.M
  Quy cách: 100x2x16
  Type: Đá cắt
 • Đá cắt 125x2x22

  Đá cắt 125x2x22


  Dùng cho: Sắt, thép, inox, thép không gỉ, composite
  Hạt mài: A46Q5BF
  Max speed: 11.000 R.P.M
  Quy cách: 125x2x22
  Type: Đá cắt
 • Đá cắt 180x2x22

  Đá cắt 180x2x22


  Dùng cho: Sắt, thép, inox, thép không gỉ, composite
  Hạt mài: A46Q5BF
  Max speed: 7.600 R.P.M
  Quy cách: 180x2x22
  Type: Đá cắt
 • Đá cắt 400x3x25.4

  Đá cắt 400x3x25.4


  Dùng cho: Sắt, thép, inox, thép không gỉ, composite
  Hạt mài: A30RBF82
  Max speed: 3.400 R.P.M
  Quy cách: 400x3x25.4
  Type: Đá cắt
 • Đá mài 100 x 6 x 16mm

  Đá mài 100 x 6 x 16mm


  Dùng cho: Sắt, thép, inox, thép không gỉ, composite
  Hạt mài: A30R
  Max speed: 15.300 R.P.M
  Quy cách: 100 x 6 x 16mm
  Type: Đá mài
 • Đá mài 125 x 6x 12mm

  Đá mài 125 x 6x 12mm


  Dùng cho: Sắt, thép, inox, thép không gỉ, composite
  Hạt mài: A30R
  Max speed: 12.200 R.P.M
  Quy cách: 125 x 6x 12mm
  Type: Đá mài
 • Đá mài 150 x 6 x 22mm

  Đá mài 150 x 6 x 22mm


  Dùng cho: Sắt, thép, inox, thép không gỉ, composite
  Hạt mài: A30R
  Max speed: 10.200 R.P.M
  Quy cách: 150 x 6 x 22mm
  Type: Đá mài
 • Đá mài 180 x 6 x 22mm

  Đá mài 180 x 6 x 22mm


  Dùng cho: Sắt, thép, inox, thép không gỉ, composite
  Hạt mài: A30R
  Max speed: 8.500 R.P.M
  Quy cách: 180 x 6 x 22mm
  Type: Đá mài
 • Nhám xếp 100x16

  Nhám xếp 100×16


  Dùng cho: Sắt, thép, inox, thép không gỉ, composite
  Hạt mài: #40-320
  Max speed: 10.200 R.P.M
  Quy cách: 100x16
  Type: Nhám xếp
 • Nhám xếp F-flapdisc 100x16

  Nhám xếp F-flapdisc 100×16


  Dùng cho: Sắt, thép, inox, thép không gỉ, composite
  Hạt mài: #40-321
  Max speed: 10.200 R.P.M
  Quy cách: 100x16
  Type: Nhám xếp