Showing all 5 results

 • Đá cắt 100x16

  Đá cắt 100×16


  Dùng cho: Sắt, thép, inox, thép không gỉ, composite
  Hạt mài: A46Q5BF
  Max speed: 13.700 R.P.M
  Quy cách: 100x16
  Type: Đá cắt
 • Đá cắt 100x2x16

  Đá cắt 100x2x16


  Dùng cho: Sắt, thép, inox, thép không gỉ, composite
  Hạt mài: A46Q5BF
  Max speed: 13.700 R.P.M
  Quy cách: 100x2x16
  Type: Đá cắt
 • Đá cắt 125x2x22

  Đá cắt 125x2x22


  Dùng cho: Sắt, thép, inox, thép không gỉ, composite
  Hạt mài: A46Q5BF
  Max speed: 11.000 R.P.M
  Quy cách: 125x2x22
  Type: Đá cắt
 • Đá cắt 180x2x22

  Đá cắt 180x2x22


  Dùng cho: Sắt, thép, inox, thép không gỉ, composite
  Hạt mài: A46Q5BF
  Max speed: 7.600 R.P.M
  Quy cách: 180x2x22
  Type: Đá cắt
 • Đá cắt 400x3x25.4

  Đá cắt 400x3x25.4


  Dùng cho: Sắt, thép, inox, thép không gỉ, composite
  Hạt mài: A30RBF82
  Max speed: 3.400 R.P.M
  Quy cách: 400x3x25.4
  Type: Đá cắt