Showing all 4 results

 • Đá mài 100 x 6 x 16mm

  Đá mài 100 x 6 x 16mm


  Dùng cho: Sắt, thép, inox, thép không gỉ, composite
  Hạt mài: A30R
  Max speed: 15.300 R.P.M
  Quy cách: 100 x 6 x 16mm
  Type: Đá mài
 • Đá mài 125 x 6x 12mm

  Đá mài 125 x 6x 12mm


  Dùng cho: Sắt, thép, inox, thép không gỉ, composite
  Hạt mài: A30R
  Max speed: 12.200 R.P.M
  Quy cách: 125 x 6x 12mm
  Type: Đá mài
 • Đá mài 150 x 6 x 22mm

  Đá mài 150 x 6 x 22mm


  Dùng cho: Sắt, thép, inox, thép không gỉ, composite
  Hạt mài: A30R
  Max speed: 10.200 R.P.M
  Quy cách: 150 x 6 x 22mm
  Type: Đá mài
 • Đá mài 180 x 6 x 22mm

  Đá mài 180 x 6 x 22mm


  Dùng cho: Sắt, thép, inox, thép không gỉ, composite
  Hạt mài: A30R
  Max speed: 8.500 R.P.M
  Quy cách: 180 x 6 x 22mm
  Type: Đá mài